Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna >> Katedra >> Studia Podyplomowe >> Estetyka Twarzy
Odwiedziło nas: 7760

„Studia podyplomowe Estetyka Twarzy” – 3 semestry w trybie niestacjonarnym - 15 trzydniowych zjazdów (piątek - od 15:00 godziny, sobota - od 8:00 do 19:30, niedziela od 8:00 do 15:00 godziny - małe przesunięcia sa możliwe); w edycji może uczestniczyć do 20 słuchaczy. Czesne od osoby za 1 semestr - 5 zjazdów, wynosi  5000,- zł (pięć tysięcy złotych), całość studiów 15000 złotych (piętnaście tysięcy złotych). Jednostką prowadzącą „Studia podyplomowe Estetyka Twarzy” jest Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu tel.: 61 8547068;  e-mail: klinika.ortodoncji@ump.edu.pl.

Zadania i cele studiów
Uzyskanie wiedzy teoretycznej i określonych umiejętności praktycznych z zakresu:
- znajomości topografii, budowy anatomicznej i histologicznej struktur obszaru wykonywania zabiegów medycyny estetycznej w obrębie twarzy i szyi,
- diagnozowania problemów estetycznych twarzy i szyi,
- postępowania prewencyjnego w biologicznym starzeniu twarzy i szyi,
- korekty estetyki uśmiechu przy zastosowaniu zintegrowanego leczenia stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ortodoncji i medycyny estetycznej,
- leczenia korekcyjnego wybranych problemów estetycznych skóry twarzy z wykorzystaniem metod medycyny estetycznej,
- wybranych aspektów prawa medycznego, bioetyki, ochrony własności intelektualnej, psychologii klinicznej.
Kryteria kwalifikowania kandydatów i sposób postępowania kwalifikacyjnego
- absolwenci Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego z Oddziałami Stomatologicznymi lub Wydziałów Lekarsko-Stomatologicznych
- aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza,
Postępowanie kwalifikacyjne V edycji obejmuje:
- złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych oraz wszystkich wymaganych dokumentów elektronicznie zgodnie z regulaminem studuów podyplomowych dostępny na stonach internetowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych,
- w przypadku nie przyjęcia na studia podyplomowe możliwość odwołania do JM Rektora UMP,
- po zakwalifikowaniu, podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych i opłaceniu czesnego za pierwszy semestr (student jest samofinansujący lub może za studenta zapłacić firma podając wszystkie swoje dane łącznie z numerem NIP - na konto Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - 56 10 30 12 47 00 00 00 00 47 71 80 00; w rubryce tytułem zapłaty za studia podyplomowe Estetyka Twarzy 700-05090), przed rozpoczęciem zajęć pątej edycji studiów istnieje możliwość w szczególnych przypadkach zmiany edycji, po rozpoczęciu zajęć nie ma takiej możliwości, ale można zgodnie z regulaminem uzyskać częściowy zwrot wpłaconej kwoty za rok lub semestr.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest, po zaliczeniu przedmiotu, zaliczeniu teoretycznym i/lub praktycznym przedmiotów w modułach, napisanie, złożenie pracy podyplomowej u kierownika studiów i po pozytywnej recenzji, obrona pracy podyplomowej. Obrona będzie krótką prezentacją multimedialną (maksymalnie do 15 slajdów) z dyskusją, odbywającą się w pełnym gronie studentów Studiów Podyplomowych "Estetyka Twarzy", promotora, recenzenta, kierownika SPET i zaproszonych wykładowców zgodnie z wybranym zakresem pracy podyplomowej, podczas planowanych terminów obron w 2019 roku.
Zakończenie studiów planowane jest jako uroczystość z wręczeniem świadectw/dyplomów.

Rekrutacja na V edycję Studiów Podyplomowych Estetyka Twarzy, jest otwarta

kontakt tel.: 61 8547068;  e-mail: klinika.ortodoncji@ump.edu.pl

Zapraszamy zarówno lekarzy jak i lekarzy stomatologów zainteresowanych wieloaspektowo estetyką twarzy; program jest nowatorski i tak przygotowany by lekarze wzbogacili wiedzę i umiejętności o zakres stomatologiczny a lekarze stomatolodzy z dziedzin medycznych. Studia Podyplomowe są zarówno dla młodych lekarzy jak i starszych, którzy mogą podzielić się swoim bogatym doświadczeniem zdobywają przy okazji nowy, poszerzony obszar oferty dla zainteresowanych we własnych praktykach, a może i dla siebie.

PROGRAM STUDIÓW - Studia podyplomowe ESTETYKA TWARZY

Akty prawne do Studiów Podyplomowych "Estetyka Twarzy"

 I edycji

 II edycji

III edycji

IV edycji

V edycja

- Uchwała Senatu nr 82/2014 z dnia 28.05.2014 roku

 

- Uchwała Senatu nr 92/2014 z dnia 28.05.2014 roku

- Zarządzenie Rektora UMP nr 114/14 z dnia 29.12.2014 roku

- Zarządzenie Rektora UMP nr 12/15 z dnia 03.02.2015 roku

- Zarządzenie Rektora UMP nr 36/15 z dnia 31.03.2015 roku

- Zarządzenie Rektora UMP nr 121/15 z dnia 29.12.2015 roku

- Zarządzenie Rektora UMP nr 78/16 z dnia 27.07.2016 roku

- Zarządzenie Rektora UMP nr 117/17 z dnia 04.10.2017 roku

Dane kontaktowe Jednostki

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 60-812 Poznań, ul. Bukowska 70, Tel. 61 8547068, www.klinikaort@ump.edu.pl

Zasady rekrutacji

Absolwenci Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego z Oddziałami Stomatologicznymi lub Wydziałów Lekarsko-Stomatologicznych - aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza, Postępowanie kwalifikacyjne pierwszej i kolejnych edycji obejmuje:

- elektroniczne złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych oraz wszystkich wymaganych dokumentów - regulamin studiów podyplomowych dostępny na stronach internetowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

- zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych,

- w przypadku nie przyjęcia na studia podyplomowe możliwość odwołania do JM Rektora UMP,

- po zakwalifikowaniu, podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie uczestnictwa w studiach podyplomowych „Estetyka Twarzy” i opłaceniu czesnego za pierwszy semestr (student jest samofinansujący lub może za studenta zapłacić firma podając wszystkie swoje dane łącznie z numerem NIP), uzyskuje się status studenta, przed rozpoczęciem zajęć w przypadkach rezygnacji istnieje możliwość, zgodnie z regulaminem, uzyskania określonego zwrotu wpłaconej kwoty.

Koszt uczestnictwa

15. 000,00 zł , słownie: piętnaście tysięcy złotych 00 groszy

Program Studium

 

Moduł

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Zaliczenie

 

 

 

 

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia praktyczne

Praca własna

Forma

ECTS

 

 

 

 

Wykłady i

Seminaria

Ć

Samokształcenie

 

 

 

MK01

Nauki Biomedyczne

Aspekty prawne w działalności lekarskiej

 4

 

15

zal

1

 

 

 

Psychiatria

 2

 

15

zal

1

 

 

 

Anatomia twarzy i szyi

Anatomia linii uśmiechu

 5

 1

6

2

50

20

zal T i P

zal T i P

2

1

 

 

 

Histofizjologia tkanek twarzy

 10

 

40

egz T

2

 

 

 

Choroby cywilizacyjne

 6

4

40

zal. egz T

2

 

 

 

Aspekty etyczne i ochrony własności intelektualnej w działalności lekarskiej

 

 

6

50

zal. 

2

 

 

 

Ekonomia

 3

 

50

zal

2

 

 

 

Aspekty psychologii klinicznej

 6

6

60

zal. egz T

3

 

MK02

Radiologia

Radiologia współczesna

 12

 

60

zal.

3

 

MK03

Dermatologia

Dermatologia w estetyce twarzy

12

 20

175

zal.T i P egz T

8

 

MK04

Dietetyka

Choroby wewnętrzne

Dietetyka z zarysem chorób wewnętrznych

 12

17

165

zal.T i P egz T

7

 

MK05

Medycyna Estetyczna

Medycyna estetyczna twarzy i szyi

 27

49

ćwiczenia:

peelingi chemiczne

•mezoterapia

•toksyna botulinowa typu A

•wypełniacze tkanek miękkich

•tkanki autologiczne - osocze bogatopłytkowe

•sklero terapia

•lasery diodowe, frakcyjne, IPL,

•Q-Switched

•elektrokoagulacja

•kriochirurgia

•znieczulenie w medycynie estetycznej

400

zal.T i P egz T

16

 

 

 

Fizykoterapia w medycynie estetycznej

 7

10

90

zal.

4

 

 

 

Kosmetologia

 6

2

70

egz T

3

 

 

 

Pokazowe zabiegi z medycyny estetycznej

  

6

120

zal

4

 

MK

06

Stomatologia estetyczna

 

Estetyczna stomatologia odtwórcza

Stomatologia spesjalistyczna w aspekcie holenderskim w ujęciu zabiegów z zakresu estetyki twarzy

7

 

4

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

 

 

zal 

 

zal

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Okluzja a estetyka twarzy

5

14

125

zal.T i P 

5

 

 

 

Estetyka w protetyce stomatologicznej

 6

 

45

zal. T

1

 

 

 

Ortodoncja w estetyce twarzy

-ortoimplanty

Stomatologia estetyczna w aspekcie holenderskim

 11

 

2

 

4

 

2

 

 4 

120

 

100

zal.T i P  

 

zal.T i P

4

 

3

 

1

 

 

 

Perioestetyka

 6

2

45

zal

2

 

 

 

Interdyscyplinarne leczenie stomatologiczne

 6

 

30

zal

1

 

MK

07

Kinezjologia stosowana i edukacyjna

Kinezjologia stosowana i edukacyjna

 3

4

25

zal

1

 

MK 08

Chirurgia plastyczna twarzy i szyi

Manualna terapia tkanek twarzy

 

4

20

zal

1

 

MK 09

Chirurgia estetyczna twarzy

Wybrane zagadnienia z chirurgii estetycznej twarzy

 8

 4

50

zal. egz. T

2

 

 

Praca dyplomowa

konsultacje z opiekunem

              8

240

napisanie, złożenie, obrona

6

Ogółem

 

 

 

345 (179 teorii, 166 praktyki)

2265

 

90

Cele i efekty Kształcenia

Uzyskanie wiedzy teoretycznej i określonych umiejętności praktycznych z zakresu: - znajomości topografii, budowy anatomicznej i histologicznej struktur obszaru wykonywania zabiegów medycyny estetycznej w obrębie twarzy i szyi, - diagnozowania problemów estetycznych twarzy i szyi, - postępowania prewencyjnego w biologicznym starzeniu twarzy i szyi, - korekty estetyki uśmiechu przy zastosowaniu zintegrowanego leczenia stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ortodoncji i medycyny estetycznej, - leczenia korekcyjnego wybranych problemów estetycznych skóry twarzy z wykorzystaniem metod medycyny estetycznej, - wybranych aspektów prawa medycznego, bioetyki, ochrony własności intelektualnej, psychologii klinicznej.

Legenda do formy zaliczenia:
zal. – aktywny udział w zajęciach, zal.T i/lub P – zaliczenie teoretyczne i/lub praktyczne na zakończenie każdego przedmiotu w module lub całego modułu,  egz T – egzamin teoretyczny.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.
Polityka prywatności