Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna >> Katedra >> Studia Podyplomowe >> Higienistka Ortodontyczna
Odwiedziło nas: 7760

Studia Podyplomowe „Higienistka Ortodontyczna”

  1. Akty Prawne ważne dla funkcjonowania studiów:

-      uchwała nr 153/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Lekarskim II Studiów Podyplomowych „Higienistka Ortodontyczna”

-      zarządzenie nr 82/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 10 października 2014 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Higienistka Ortodontyczna” na Wydziale Lekarskim II.

2. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów Podyplomowych Higienistka Ortodontyczna

dr n. med. Przemysław Kopczyński

tel. 61 8547068

mail. klinika.ortodoncja@ump.edu.pl

3. Koszt uczestnictwa:

Studia Podyplomowe Higienistka Ortodontyczna  - obejmują 2 semestry (12 trzydniowych spotkań) w trybie niestacjonarnym, czesne za 1 semestr 3000,- zł (trzy tysiące złotych) koszt całości studiów 6000,- (sześć tysięcy złotych). Istnieje możliwość opłaty czesnego przez firmę (obowiązkowy NIP). W jednej edycji może uczestniczyć minimum 6 słuchaczy.

Jednostką prowadzącą „Studia podyplomowe Higienistka Ortodontyczna” jest Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMP.

4. Cele kształcenia:

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe minimum I0 - licencjat (pielęgniarki, higienistki stomatologiczne, biolodzy, pedagodzy, z kierunków nauk o zdrowiu itp), z udokumentowaną bieżącą pracą w zespole ortodontycznym.

Celem studiów jest poznanie etiologii, diagnostyki i profilaktyki wad zębowo - zgryzowych. Zasady prowadzenia i specyfika dokumentacji ortodontycznej: z badania anamnestycznego, klinicznego i dokumentacji dodatkowej, radiologicznej (pantomogram, telerentgenogram boczny głowy z analizą cefalometryczną, zdjęcia stawu skroniowo-żuchwowego, zgryzowe),  modeli diagnostycznych (wskaźniki ortodontyczne) i medycznej dokumentacji fotograficznej zewnątrzustnej i wewnątrzustnej. Poznanie instrumentarium ortodontycznego. Podstawy w zakresie budowy  aparatów zdejmowanych i stałych i poznanie procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych.  Nabycie umiejętności edukacji w zakresie instruktażu higieny, profilaktyki przeciwpróchnicowej i chorób przyzębia u pacjentów przed terapią ortodontyczną i użytkujących aparaty ortodontyczne. Przygotowanie stanowiska do zabiegów ortodontycznych, ze szczególnym uwzględnieniem miniimplantów ortodontycznych, fizykoterapii itp. Poznanie zasad organizacji pracy w gabinecie ortodontycznym, zasad bioetyki oraz wybranych elementów relacji interpersonalnych. 

5. Sylabus:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów w poszczególnych modułach, złożenie pracy dyplomowej (przygotowanie pełnego kompletu dokumentacji 3 przypadków, do obrony pracy dyplomowej wybór jednego z nich do prezentacji).

L.p.

Moduł

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Zaliczenie

 

Ogólnostomatologiczny

zajęcia teoretyczne

zajęcia praktyczne

Praca własna

Forma

ECTS

W

S

Ćwiczenia/warsztaty

samokształcenie

Higienistka ortodontyczna w stomatologii zachowawczej

7

5

12

130

zal

5

Higienistka ortodontyczna w periodontologii

7

5

12

130

zal

5

Higienistka ortodontyczna w protetyce

2

4

4

60

zal

3

Bioetyka z elementami prawa medycznego i ochrony własności intelektualnych

—-

8

4

50

zal

2

Fotografia w dokumentacji medycznej

1

—-

4

25

zal

1

Diagnostyka z dokumentacją

8

4

13

150

zal

5

Profilaktyka stomatologiczna

2

2

4

80

zal

3

Fizykoterapia w stomatologii

3

—-

3

55

zal

2

Psychologia kliniczna

—-

4

8

70

zal

3

Radiologia

—-

6

—-

30

zal

1

 

 

Modułogólnostomatologiczny

132 godzin

 

 

30

 

Ortodontyczny

Diagnostyka z dokumentacją ort.

5

8

12

140

zal

5

Profilaktyka ortodontyczna

3

6

8

70

zal

3

Epidemiologia i etiopatogeneza wad

5

—-

3

50

zal

2

Aparaty ortodontyczne

13

12

25

300

zal

7

Miniimplanty ortodontyczne

4

4

17

150

zal

5

Praktyka w zespole ortodontycznym

—-

3

100

—-

3

Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej i napisanie pracy dyplomowej

—-

4

—-

170

napisanie, złożenie, obrona pracy dyplomowej

5

 

 

Modułortodontyczny

132 godziny

 

 

30

Ogółem liczba godzin

264

1760

 

60

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.
Polityka prywatności